Bolu'da sağlık çalışanları ile buluştuk. Tüm Haberler
Bolu'da sağlık çalışanları ile buluştuk.

DHEDE öğrencilerimizden Nevin Çıtak’ın hazırlamış olduğu “Sağlık personeli sağlıklı anne ve bebek için çalışıyor.” Başlıklı proje için Haziran ayında 4 gün süre ile Bolu’daydık.

Eğitimin amacı günlük yaşamda gittikçe pasif duruma doğru sürüklenen ebelerimizin bilgilerinin tazelenmesi, kendilerine ve mesleğe güvenlerinin arttırılması, bu güven sayesinde ailelere yönelik hizmet kalitesinin arttırılması olarak saptandı. Bir ikinci uzun vadeli kazanım olarak da bu değişim sayesinde sağlıklı doğum oranlarının arttırılması hedeflendi.

Eğitim perifer ilçelerden ve merkezden gelen ebeler, il doğum hastanesinden gelen ve doğumhanelerde aktif çalışan ebeler, Halk Sağlığı Kurumu eğitimcileri, hemşireler ve doktorlardan oluşan yaklaşık 37 kişilik iki ayrı grup halinde yapıldı. Açılış konuşmasında Anne Dostu Hastaneler ve bu projedeki ebelerin rolü konusunda bir konuşma yapıldı. Konuşma sonrasında ilk gün ders konuları işlenirken bir yandan da ebeler arasında iletişimin geliştirilmesi konularında aktif katılımı sağlayan çalışmalar yapıldı. Aralarda yapılan nefes çalışmalarına tüm ebelerin aktif katılımı sağlandı. Gerek kurs konuları gerekse eğitim teknikleri sayesinde tüm ebelerin çekinmeden duygu ve deneyimlerini paylaşmaları ve aktif katılımları teşvik edildi. Bu sayede eğitimde birlik ve beraberlik içinde çözüme götüren uygulamaları geliştirilmesi için çalışma ortamı yaratıldı.

İkinci gün katılımcıların artan sayıda ve istekli olarak eğitime gelmeleri dikkat çekici idi. İl içinde eğitimle ilgili paylaşımlar nedeni ile daha fazla katılımcının geldiği gözlemlendi. 2. Gün içinde yine birlikte öğrenme ve uygulama temelinde interaktif bir eğitim hedeflendi. Kurs içinde role play’ler ile katılımcıların aktif katılımı desteklendi. Gün sonunda bu eğitimden pratik olarak günlük uygulamalara yansıyacak pratik çözümlerin katılımcılar arasında paylaşılması sağlandı. İl sağlık Müdürlüğü’nün uygulamalarında da yardımcı olacak çözümler tamamen katılımcılar tarafından yaratıldı.

Kurslar sonunda tüm katılımcıların iletişim halinde kalabileceği Bolu Keşkesiz Doğum facebook sayfası ortak karar olarak faaliyete geçirildi.

Eğitim genel anlamda çok olumlu karşılandı ve kısa sürede aktif katılım sağlandı. Tüm ebelerin değişime ve yeniliklere açık oldukları gözlendi. 

En büyük eksiklikleri güven ve destek olduğu çok açık bir şekilde görüldü. Ailelerle daha sıcak güven ilişkileri kurmak için istekli oldukları sorulardan belliydi.

Ancak en büyük eksikliklerinin bunları yapacak ortam veya zaman 

sorunlarının çözülememesiydi. Bunun yanında doktor ve ailelerle aralarındaki doğuma bakış felsefelerindeki farklılıklar ebelik hizmetini vermelerini engeller yapıdaydı.

Çözümler sürecinde ortaya konulan 4 kademeli ailelerin doğuma hazırlanması önerisi çok yapıcı bir öneridir. Buna göre aile önce periferdeki ebe tarafından görülecek ve sonrasında her bir aşamada bir üst eğitime teşvik edilecektir. Böylece kurumlar arası işbirliği sağlanacaktır.

Ebelerimizin gelecekte daha aktif olmaları kesinlikle doğuma bakışın olumlu değişimine katkıda bulunacaktır. Bunun için de ebelerin görev tanımlarının yeniden yapılması ve sorumluluk verilmesi en önemli değişim olacaktır.

Eğitimler sonrası hemen ertesi günde ebelik ve doğum uygulamalarındaki pozitif değişimi anında görmek hepimizi mutlu etti. Eğitime katılan ebeler ertesi gün bizlere, anlatılanları pratik olarak uyguladıklarını ve hem kendilerindeki mesleki tatminin arttığını hem de annelerdeki doğum memnuniyetinin en üst seviyede olduğunu anllattıklarında, eğitimin amacına ulaştığını görmekten mutluluk duyduk.

Bu çalışma 10 yıldan bu yana doğal ve keşkesiz doğumlar için çalışan bizlere umut vermiştir. Bu yüzden bu destek programının ulusal boyuta taşınarak her ilde uygulanması önerimizdir.

Op.Dr.Hakan Çoker

Haziran 2014

 

 

 

 

0212 240 5935 (10.00 -18.00)

Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Nevide Apt. No:22/4 Nişantaşı / İstanbul

İLETİŞİM FORMU

FacebookTwitterInstagram
© 2013-2019 İstanbul Doğum Akademisi Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim